Back to Home

Contact

Address

Grodzka 30 street
20-112 Lublin, POLAND

Contact

Tel: +48 601 902 800
Mail: recepcja@hotelalter.pl

Contact Form

Please provide your name and surname
Please provide your email
Please provide your message
* required Please wait
Thank you! Your message has been sent!

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALTER JMS SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Grodzka 30, 20-112 Lublin
2) celem przetwarzania jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie
3) podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, o czym mówi Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oprócz podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa będą podmioty uczestniczące w obsłudze zapytania/świadczące usługi na rzecz administratora danych, m.in. obsługa IT, obsługa marketingowa.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 6 miesięcy.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne